ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Μία μέρα στη παραγωγή της ΑΛΟΥΤΕΚ Α.Ε.

Από τον σχεδιασμό  της γραμμής παραγωγής προκύπτουν οι παρακάτω διακριτές θέσεις εργασίας:

 

Χειριστής Πριονιού   >>     Ο χειριστής του πριονιού πληροφορείται από την εντολή παραγωγής και κόβει κάσες, φύλλα, μπινιά και στο τέλος της ημέρας για όλα τα κουφώματα που έκοψε την ημέρα ,τα αρμοκάλυπτρα. Ακολουθεί πιστά τις οδηγίες του εντύπου βελτιστοποίησης   κοπής, αν υπάρχει ή αν δεν υπάρχει, φροντίζει για τον περιορισμό της φύρας με βάση την εμπειρία του.
Στην θέση των κατεργασιών πραγματοποιούνται οι κάτωθι εργασίες:

Κέντρο Κατεργασιών  >>

 α)  Απορροές
 γ)  Άνοιγμα κλειδαριών
 ε)  Ξυλούρισμα ΤΑΥ προφίλ
στ) Διάνοιξη βοηθητικών οπών με χειροκίνητα πρεσσάκια για κουφώματα Αλουμινίου

    Ο χειριστής  των κατεργασιών παραλαμβάνει από το πριόνι τα κομμένα κομμάτια και ακολουθεί τις κατεργασίες κατά την εξής σειρά:
   
  • Απορροές (στο κάτω φάρδος της κάσας και στο κάτω φάρδος του φύλλου)
  • Ξυλουριστικό (Σε τραβέρσες και κάτω φάρδος εισόδου)
  • Πρεσσάκια (Για κλειδαριές σε ανοιγόμενα για οπές σε μηχανικές ενώσεις)
Κέντρο Πλαισίωσης  >> Στην θέση αυτή γίνεται η πλαισίωση των κασών και των φύλλων είτε με βιδωτές γωνίες είτε με χρήση γωνιάστρας Αλουμινίου. Στα συρόμενα τοποθετούνται επίσης τα βουρτσάκια και τα ράουλα, χωρίς υποχρεωτικά τα τελευταία να σταθεροποιούνται, εργασία που μπορεί να γίνει σε επόμενη φάση της συναρμολόγησης των μηχανισμών και εξαρτημάτων.
     
Τοποθέτηση ελαστικών  >> Στην θέση αυτή τοποθετούνται ελαστικά στα φύλλα και στις κάσες. Στην περίπτωση των συρομένων η θέση εργασίας παρακάμπτεται.
   

Τύπος ελαστικών      : Ο τύπος ελαστικών εξαρτάται από την σειρά του προφίλ. Ο τύπος του ελαστικού αναφέρεται στην εντολή παραγωγής
Τα ελαστικά της κάθε θέσης εργασίας βρίσκονται πάνω σε ειδικές βάσεις και όχι στο πάτωμα. Ο τεχνίτης κόβει τα κατάλληλα μήκη ελαστικών και προχωρεί στην τοποθέτησή τους. Πάντα κατά την τοποθέτηση βάζουμε περίσσεια ελαστικού για να αποφύγουμε το φαινόμενο της γήρανσης του ελαστικού κατά το οποίο τα ελαστικό συρρικνώνεται.

Τοποθέτηση μηχανισμών κάσας  >>

Παραλαμβάνει τις κάσες από το τμήμα των ελαστικών.
Τοποθετεί στις κάσες τα αντικρύσματα των μηχανισμών.
Τα αντικρύσματα τοποθετούνται με χρήση οδηγών ,κατάλληλα διαμορφωμένων ανάλογα με τον μηχανισμό.
Τοποθετεί την έτοιμη κάσα στον ραουλόδρομα της υάλωσης και την προωθεί προς τα εμπρός.

Τοποθέτηση μηχανισμών φύλλων  >>

Παραλαμβάνει τα φύλλα από το τμήμα των ελαστικών.
Τοποθετεί τους μηχανισμών του πρώτου ή του δεύτερου φύλλου.
Τοποθετεί τα έτοιμα φύλλα στην θυρίδα ώστε να παραληφθούν από την επόμενη φάση.

Συναρμολόγηση κασών και φύλλων – Τοποθέτηση κουμπιών  >>

Ο εργαζόμενος για την κάσα που έχει μπροστά του ψάχνει στην θυρίδα των έτοιμων φύλλων να βρεί τα αντίστοιχα φύλλα.
Συναρμολογεί το κουφώματος (κρεμασμα φύλλου σε κάσα) και συμβουλεύεται την εντολή παραγωγής για έναν έλεγχο του προϊόνος.
Κόβει και τοποθετεί τα πηχάκια στα ανοιγόμενα κουφώματα
Επίσης για τα παντζούρια, κόβει τα γαλονάκια και τις περσίδες και τα προωθεί για τοποθέτηση στον επόμενο τεχνίτη, στο τμήμα υάλωσης

Τοποθέτηση ύάλωσης  >>

Ο τεχνίτης αυτής της θέση, τοποθετεί  την υάλωση στο φύλλο, σε όρθια θέση (εκτός των συρόμενων). Σε  περιπτώσεις κυρίων εισόδων τοτοθετεί τα πάνελ αλουμινίου, με τον ίδιο τρόπο που βάζει και την υάλωση.
Επίσης για τα παντζούρια, τοποθετεί τα γαλονάκια και τις περσίδες.
Σύμφωνα με την εντολή παραγωγής ελέγχει τους υαλοπίνακες ως προς τις διαστάσεις , το σχέδιο (δέλτα ματ, τσιντσιλά , κλπ) , τον χρωματισμό, και το πάχος .(4-12-4, 3+3-10-4).
Το ίδιο άτομο παίζει και τον ρόλο του ποιοτικού ελέγχου και έτσι θα πρέπει να μπορεί να ξεχωρίζει τις ποιότητες βαφής να κρίνει , σε συνεργασία με τον προϊστάμενο , πότε είναι ένα κούφωμα αποδεκτό ή όχι

Ειδικές κατασκευές  >>

Ο τεχνίτης αυτής της θέσης κατασκευάζει όλες τι ειδικές κατασκευές που από την φύση τους απαιτούν ιδιαίτερο χρόνο και ειδικές τεχνικές γνώσεις. Όταν δεν υπάρχουν ειδικές κατασκευές, συναρμολογεί ρολά και σίτες, κόβει τα πάνελ ή συμμετέχει σε άλλες εργασίες.
Η Λήψη των οριστικών μέτρων για παραγωγή (Κατασκευαστικά Σχέδια) είναι ευθύνη του τμήματος πωλήσεων το οποίο συντάσσει με την εφαρμογή THEMELIO GOLD ΠΟΒΑΣ και την τελική προσφορά (υπολογισμός του τελικού κόστους προσφοράς).

Τεχνικός και Οικονομικός Έλεγχος  >>

Στην συνέχεια η παραγγελία μεταβιβάζεται διαμέσου του δικτύου Η/Υ στον ΠΠΕΠ ο οποίος διενεργεί τον Τεχνικό και Οικονομικό Έλεγχο της παραγγελίας.
Ο Τεχνικός έλεγχος περιορίζεται στην επάρκεια των απαιτούμενων τεχνικών στοιχείων καθώς και στην εφικτότητα των κατασκευών.
Ο Οικονομικός έλεγχος αφορά τον έλεγχο των τιμών και την οικονομική αρτιότητα της παραγγελίας.
Σε περιπτώσεις λαθών ή παραλείψεων παρεμβαίνει με διορθωτικές ενέργειες.
Ενημερώνει αυτόματα την Λογιστική Εφαρμογή, με το περιεχόμενο της Παραγγελίας, με την εφαρμογή FrameEng, προκειμένου να είναι έτοιμο το Λογιστήριο για την έκδοση του παραστατικού αποστολής. Επίσης αν δεν υπάρχει καρτέλα του Πελάτη, τότε την δημιουργεί.

Έλεγχος Επάρκειας Υλικών  >>

Ο ΠΠΕΠ με την εφαρμογή FrameEng έχει την δυνατότητα να ομαδοποιήσει τις παραγγελίας κατά βούληση (Κατά Οδικό άξονα, κατά Ημερ/νία Παράδοσης κλπ) για :
1.    την δημιουργία εβδομαδιαίου προγράμματος παραγωγής
2.    Τον έλεγχο επάρκειας υλικών
Όταν ολοκληρωθεί η ομαδοποίηση τότε ο ΠΠΕΠ προβαίνει στην τεχνική ανάλυση της ομάδας των παραγγελιών και ελέγχει την επάρκεια της αποθήκης σε υλικά.
Ο έλεγχος της επάρκειας των υλικών γίνεται αυτόματα με την εφαρμογή FrameEng.
Εάν η αποθήκη δεν έχει τα απαραίτητα υλικά τότε η εφαρμογή FrameEng, εντοπίζει τις ελείψεις (Εκτός των τζαμιών) και ο  ΠΠΕΠ τότε έχει δύο δυνατότητες:
1.    Να μειώσει παραγγελίας που προγραμματίζει να στείλει για παραγωγή.
2.    Να ζητήσει από την εφαρμογή να του υπολογίσει τα απαιτούμενα υλικά και η εφαρμογή αυτόματα να συντάξει τα δελτία παραγγελίας.
Η αποδοχή της ομαδοποίησης για πρόγραμμα παραγωγής μπορεί να προκαλεί δέσμευση των υλικών της αποθήκης.

Πρόγραμμα Παραγωγής  >> Ειδικότερα για το πρόγραμμα παραγωγής ισχύουν τα εξής:
1. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα παραγωγής κλείνει το αργότερο μέχρι την ημέρα Τετάρτη κάθε εβδομάδας.
2. Εάν οι παραγγελίας δεν επαρκούν για την κάλυψη ολόκληρης εβδομάδας τότε συντάσσεται Συμπληρωματικό πρόγγραμμα εβδομάδας το οποίο ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την Τρίτη κάθε εβδομάδας και έχει σαν ημερομηνία έναρξης την Πέμπτη.
3. Ο ΠΠΕΠ αναλαμβάνει τις παραγγελίες τζαμιών οι οποίες αυτόματα εκτυπώνονται από την εφαρμογή FrameEng. Οι παραγγελίες των τζαμιών φεύγουν την Τετάρτη προς τους Προμηθευτές οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να παραδίδουν τις παραγγελίες με σειρά προτεραιότητας από την Δευτέρα.
4. Το πρόγραμμα παραγωγής (Πακέτο εβδομάδας) περιλαμβάνει αντίγραφα του εντύπου «Κατασκευαστικά σχέδια» στο οποίο επισυνάπτονται εκτυπωμένες έτοιμες, οι Εντολές Παραγωγής (Τεχνική Ανάλυση Προϊόντος) και οι αιτήσεις υλικών από την αποθήκη. Η πίστωση της αποθήκης μπορεί να γίνεται από τα δεσμευμένα αποθέματα είτε σταδιακά (χειροκίνητα) όταν γίνεται η χορήγηση είτε εφάπαξ αυτόματα από την εφαρμογή FrameEng με εντολή του ΠΠ
5. Το πακέτο της εβδομάδας παραδίδεται στον ΠΠ το αργότερο μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης
     
Εκτέλεση Παραγωγής  >> Ο ΠΠ έχει σαν μοναδικό μέλημα την οργάνωση της παραγωγής για την επίτευξη των στόχων.
Αναλύει το πακέτο, κάνοντας τις δικές του ομαδοποιήσεις για την μείωση του χρόνου παραγωγής σύμφωνα και με τις γενικές οδηγίες του ΠΠΕΠ.
Για την ομαδοποίηση ακολουθεί τις εξής οδηγίες.
1. Ομαδοποίησε όλα τα προϊόντα ανεξάρτητα από τον πελάτη κατα τύπο κατασκευής
2. Ξεκίνησε πρώτα από την παραγωγή των απλούστερων προϊόντων.
3. Έλεγξε πριν την έναρξη της παραγωγής αν έχεις παραλάβει όλα τα απαιτούμενα υλικά
4. Φρόντισε για την ομαλή ροή στην παραγωγική διαδικασία.
Με την βοήθεια της εφαρμογής FrameEng πραγματοποιεί τις απαραίτητες Βελτιστοποιήσεις ή συμπληρωματικές εκτυπώσεις.
Οι εντολές παραγωγής συνοδεύουν τα κουφώματα ενώ τα κατασκευαστικά μέτρα παραδίδονται σε φάκελο στον υπεύθυνο Υάλωσης, που είναι και ο ελεγκτής ποιότητας πριν την τοποθέτηση των προϊόντων στην Γόνδολα.
Κάθε προϊόν που ολοκληρώνεται σημειώνεται ως έτοιμο στα Κατασκευαστικά Μέτρα
Όταν όλα τα προϊόντα των εντύπων μαρκάρονται ως έτοιμα τότε το έντυπο παραδίδεται στον ΠΠΕΠ ως παραγγελία έτοιμη προς φόρτωση.
Τότε γίνεται και η χρέωση της αποθήκης με τα έτοιμα με την εφαρμογή FrameEng.
     
Φορτώσεις  >> Ο ΠΠΕΠ αποφασίζει από τις έτοιμες παραγγελίες ποιες που και πότε θα αποσταλλούν.
Κατά την φόρτωση γίνεται και ο απαραίτητος αριθμητικός έλεγχος προκειμένου να αποφευχθούν οι ελλείψεις από λανθασμένη φόρτωση.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά την φόρτωση των παρελκομένων υλικών και εξαρτημάτων που δεν είναι τοποθετημένα πάνω στα κουφώματα. Τα παρελκόμενα τοποθετούνται σε κιβώτια στα οποία υπάρχει κολλημένη εξωτερικά και η packing list του περιεχομένου των.