ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η ΑΛΟΥΤΕΚ Ζαχαριουδάκης ΑΕ είναι πιστοποιημένη κατά CE με το ΠΟΒΑΣ FPC και κατ’ επέκταση δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες της να παραλαμβάνουν προϊόντα που είναι 100% πιστοποιημένα.

Η επιλογή πιστοποιημένων κατασκευαστών αλουμινίου που χρησιμοποιούν τα κατάλληλα προφίλ και εξαρτήματα, όπως και τους κατάλληλους υαλοπίνακες, είναι επιβεβλημένη στη διαδικασία αντικατάστασης κουφωμάτων.